Erreplus Adelinde

Sits/kåpa: 17″
Bomvidd: Normal, ändringsbar
Panel: Ullstoppad
Allmän info: Erreplus har ett generöst öppet, nästan fyrkantigt, framvalv som låter bogbladet helt fritt rotera bakåt vid rörelse. Formen på framvalvet gör också att manken inte kläms i sidled.
Tillverkningsår: 2014
Pris: 19.000 kr