Luc Childeric DAC

Sits/kåpa: 17,5″ (upplevs som 17″) kåpa 2 = normal
Bomvidd: Vid, AO
Panel: Permanentstoppad, normal panel
Allmän info: Childericsadlarna erbjuder mycket hög komfort för både ryttare och häst. Enkelkåpa och tydliga klossar för skänkeln hjälper Dig som har en rörlig häst att sitta stilla och korrekt. Vackert levande brun färg.
Tillverkningsår: 2011
Pris: 19.000 kr